Bilance 2015-2018

30.12.2018

S končícím rokem bude dobré uzavřít i jednu éru působení v dopravní komisi. Co se v takovém poradním sboru, jehož výstupy jdou do rady města, řeší? Z devadesáti procent se tam scházejí stížnosti občanů na to, že někde nemohou zaparkovat autem. Nebo naopak na to, že někde zaparkovat autem lze, a jim se to nelíbí. Takže provozní problémy z obvyklého cyklu automobilové dopravy ve městě: investuj – nestačí – investuj – nestačí.

Absence a potřebnost nějaké koncepčnější práce na poli dopravy, to je na článek jiného rozsahu. Teď alespoň krátká rekapitulace, co se dalo z pozice člena komise řešit na poli bezmotorové a cyklo dopravy:

  • legalizace kol na několika extra širokých chodnících (např. podél autobusáku)
  • několik jednosměrek pro kola z protisměru (Na Valích)
  • námět na bezpečné parkování kol na autobusáku (realizace cykloboxu nepříliš šťastná, ale používají se)
  • úprava stání aut u přechodů pro chodce, kde nebyl potřebný rozhled
  • revize existujícího dokumentu „Návrhu sítě cyklostezek..“ z roku 2007
  • prosazování klíčových opatření na podporu cyklodopravy, které vedlo město až k zadání aktualizace „Návrhu sítě cyklostezek…“
  • prioritizace projektů pro cyklodopravu do investičního rozpočtu
  • propagace nových Technických podmínek navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179) v komisi a na dopravním odboru
  • zapojení Loun do celonárodní akce „Do práce na kole“
  • hlídání nových projektů komunikací a snaha o zohlednění podmínek pro bezmotorovou dopravu

Related Post