Příprava projektů – investiční rozpočet 2019

30.12.2018

Do investičního rozpočtu na rok 2019 prošly výše uvedené záměry, zatím k naprojektování. Je třeba pohlídat jejich vypracování. Samozřejmě, k finální realizaci je to jen první krůček, v šuplíku ty desky s projektem můžou čekat docela dlouho, než se najdou peníze na stavbu.

Mezitím se v jiných městech Evropy i ČR ukazuje jako praktické mít zpracovaný tzv. generel cyklodopravy. Ten zjednodušeně řečeno říká, jaký způsob koexistence motorové a bezmotorové dopravy je vhodný pro každou komunikaci, která ve městě existuje. Od sdíleného prostoru, přes zklidněné zóny až po chráněné trasy. Jedná se o dokument, který nadčasově a koncepčně člení prostor města podle dopravní důležitosti a orientačně vymezuje vhodná dopravně-organizační opatření. Definuje, co by měl být standard kvality veřejného prostoru pro uživatelskou veřejnost.

Praktické využití generelu se ukáže hned, jakmile dojde na peníze. Při definování pevné sítě cyklostezek (případ Loun) se hledají peníze na danou (nějakým způsobem vybranou) investici a ostatní komunikace se neřeší. To může trvat dlouho, pak je realizovaný kus, který většinou nenavazuje na okolí. Generel naopak obecně popisuje, co udělat pro cyklisty na každé z komunikací. To lze při každé rekonstrukci či jiném zásahu do vozovky rovnou zohlednit, většinou bez zásadního navýšení investic. Takto lze více sladit budování cyklo infrastruktury s ekonomickou realitou ve většině měst, kde se investice do komunikací řídí spíš potřebou obnovy než primárně úpravou pro cyklisty. Asi bychom se tímto směrem měli v Lounech vydat taky…

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *