Dokumenty k cyklodopravě


Aktualizace návrhu sítě cyklostezek 2017, varianta k připomínkování (připomínky nebyly zapracovány, studie byla zaplacena v originálním znění, nikdo se kvalitou nezabýval)


Vybraná opatření k rychlé realizaci, zpracováno 2015. Prakticky všechno bylo v dopravní komisi zamítnuto. Následně dostala DK za úkol vypracovat nový a ambicioznější plán.


Návrh sítě cyklostezek v intravilánu  města z roku 2009 – několik opatření je realizováno, většina nikoliv


Vybraná cyklistická infrastruktura

V roce 2016 navrženo a na sklonku roku instalováno – bezpečné cyklostání na autobusovém nádraží. Městem bylo vybráno řešení Bikebox a mělo být pro 10 kol, nakonec jen pro 5. Provoz zdarma. Nedochází k vyhodnocení používání, časté poruchy a sabotáže.

V roce 2016 dokončený kus v rámci nadregionální Cyklostezky Ohře č. 6. Plánováno už dlouhá léta…