URBIS – Města pro auta a města pro lidi

Bodový seznam klíčových poznatků o udržitelné dopravě z konference URBIS:

Města pro auta a města pro lidi

  • Dopravní strategie a koncepty: Zaměření na udržitelnou a lidsky orientovanou dopravu, zejména v oblastech s vysokou koncentrací lidí (náměstí, přestupní body, nádraží, školní prostory). Tyto oblasti by měly podporovat aktivní mobilitu, snižovat rychlost a zvyšovat bezpečnost.
  • Sdílené zóny: Úspěšně ověřené v EU, nyní i v ČR (příklad: Divadelní korzo KV, Příbram, Hradec Králové).
  • Vize měst: Města mají být pro lidi, ne pro auta. Řidiči musí převzít zodpovědnost za svá vozidla, místo aby město řešilo jejich parkování.
  • Kooperace a integrace: Všechny druhy dopravy mají svůj účel a místo. Je třeba zajistit efektivní využití aut tam, kde je to vhodné, a nabízet alternativy jinde.
  • Veřejná doprava: Je klíčová a měla by být propojená s aktivní mobilitou a sdílenými auty (mobility as a service).
  • Příklady dobré praxe: I v ČR máme úspěšné příklady (např. Brno). Měli bychom lépe komunikovat pozitivní změny a koordinovat procesy tak, aby nebyly proti strategickým dokumentům města.
  • Společenský status a očekávání: Auto je stále symbolem statusu, zejména u starší generace. Mladší generace však mají vyšší nároky na veřejnou správu a chtějí rychlé výsledky. Je nutné zefektivnit procesy a povolování.
  • Symbolika: Písmeno A symbolizuje kooperaci a vyvážené využití všech druhů dopravy.
  • Optimismus a dobrá cesta: Jsme na správné cestě s mnoha pozitivními příklady a máme potenciál pro další úspěšné změny.

Zdroj: https://www.dobramesta.cz/novinky/1623/urbis-shrnuti-vystupu-temat-udrzitelne-dopravy-ve-mestech

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *